132 rokov od narodenia Vodcu. Trinásť vecí, ktoré ste o Hitlerovi nevedeli

Dnes je deň, kedy sa narodil postrach demokratov, boľševikov, bánk, búrz a rodiny Rothschildovcov. Osobu Adolfa Hitlera študujem asi 15 rokov. Od jeho prejavov, diplomatické nóty až po výpovede o jeho osobe od jeho najbližších. Áno, je nenávidený, démonizovaný a osočovaný. Ale kde je vlastne hranica medzi realitou a povojnovou propagandou tých, ktorým nakopal prdel? Predstavme si 13 faktov, ktoré ste o Hitlerovi nevedeli, ale dajú sa dohľadať. no v médiách sa o mnohých z nich nedozviete, z pre nich pochopiteľných dôvodov. Ideme na to.

 1. Adolf Hitler bol vegetarián, nealkoholik a nefajčiar
  Jeho pôžitok z mäsa sa obmedzil len na slepačí vývar. Pil hroznovú šťavu s vodou a odmietal alkohol a to pri oficiálnych príležitostiach. Po vojne chcel údajne zakročiť i pri predaji cigariet a tak postupne tento nešvár vytlačiť zo spoločnosti.


 2. Bol vojnový hrdina
  Jeho zmysel pre odvahu sa ukázal už počas prvých mesiacov vojny 29. októbra 1914. Úspešne zaútočil so svojím regimentom na Ypres. Neskôr boli z pravého krídla ostreľovaní vlastným delostrelectvom, ktoré si myslelo, že pozíciu zabrali Angličania. Hitler nato odhodil svoju helmu a s kamarátom Ernstom Schmidtom utekali oproti guľkám k veliteľskému stanovisku, kde oznámili situáciu. Hitler takto zabránil úmrtiu mnohých svojich kamarátov, za čo bol navrhnutý na železný kríž. Žiadosť bola zamietnutá, no zato bol povýšený na desiatnika. Ukázal odvahu i pri záchrane ťažko raneného veliteľa pluku Philippa Engelhardta, ktorého zachránil spolu s troma spolubojovníkmi pod ťažkou nepriateľskou paľbou. Za tento čin sa stal Adolf Hitler nositel železného kríža II. triedy, ktorý mu bol udelený 2. decembra 1914. Železný kríž I. triedy získal Hitler za vynikajúce služby ako Meldegänger (doručovateľ hlásení, rozkazov), pri veľkej ofenzíve 1918, a za zajatie francúzskeho dôstojníka s asi pätnástimi mužmi, ktorých zajal pri svojej činnosti. Hitler bol počas bojov viackrát ranený. Začiatkom októbra 1916 ľahko, no ostal na bojisku, a 7. októbra opäť. Pätnásteho októbra 1918, tesne pred prímerím, bol zasiahnutý bojovým plynom, ktorý ho na nejakú dobu zbavil zraku. Plyn prenikol cez masku pri výkone služby doručovateľa rozkazov. Hitler bol vyznamenaný:
  • Železný kríž II. triedy; 2. december 1914
  • Železný kríž I. triedy; 4. august 1918
  • Vojenský záslužný kríž III. triedy s mečmi; 17. september 1917 (Od roku 1905 do roku 1918 získalo toto vysoké vyznamenanie len 834 vojakov)
  • Diplom regimentu za vynikajúcu statočnosť pred nepriateľom počas nasadenia pri Fontaines dňa 9. mája 1918
  • Odznak za zranenie v čiernej farbe (dva krát zranený); 18. máj 1918
  • Služobné vyznamenanie III. triedy; 25. august 1918


  (Doklad o udelení Železného kríža 1. triedy, odznaku za zranenie a diplomu regimentu vynikajúcu statočnosť Adolfovi Hitlerovi)
 3. Bol prvý, kto s Göringom zaviedli prísne zákony na ochranu zvierat
  Zákaz pokusov na živých zvieratách a rituálne zabíjačky, ktoré boli bežne pri židovských jatkách. Tieto zákony platia s menšími obmenami v Nemecku dodnes a boli predlohou pre zákony na ochranu zvierat i v iných krajinách.


 4. Hitler zakázal použivať bojové plyny ako zbraň
  I napriek tomu, že Bormann, Goebbels a Ley ho tlačili, aby použili plyny, ktoré by znemožnili a možno úplne zastavili postup spojencov. 23. decembra 1936 bol pri výskume objavený silný jed Tabun, v roku 1938 jedovatejší Sarin a v roku 1944 Soman. I napriek ich účinkom, ktorý by vyhladil celé armády, nikdy nedovolil tieto plyny použiť v boji. Bolo to i tým, že sám ako vojak na niekoľko týždňov po zásahu plynom oslepol. Plyny často prenikali i cez masku, ako to bolo i v prípade Hitlera, ktorému ochrana nepomohla. Preto vyznieva komicky príbeh o jeho príkaze na splynovanie Židov.
 5. Nikdy nevydal rozkaz na vraždenie Židov
  Týmto by som nadviazal na bod č. 4. Nikdy nebol nim tento rozkaz vydaný. Údajné rozkazy si vymyslel židovský historik Raul Hilberg, čo i priznal. Žiadny rozkaz alebo zmienka sa nikdy nenašla. A nie, ani na konferencii vo Wannsee, kde sa píše výlučne o vysťahovaní Židov z Európy a dodnes sa vlastne originál tohto dokumentu nikde neobjavil, len pretlačená kópia americkej obžaloby.
 6. Už ako 17 ročný mal víziu, že bude viesť ríšu
  Túto víziu opísal jeho český priateľ z detstva August Kubizek vo svojej knihe. Zážitok, kedy mal Hitler víziu opísal nasledovne:
  „Akoby hnaný neviditeľnou silou, vystúpil Adolf na vrchol Freinbergu. Až teraz som si všimol, že sme v tej tme neboli sami: nad nami žiarili hviezdy. Adolf stál predo mnou. Náhle uchopil obe moje ruky a pevne ich držal. Takéto gesto som u neho nepoznal. Zo sily jeho stisku bolo cítiť, ako hlboko bol otrasený. Jeho oči sa leskli horúčkovitým vzrušením. Nehovoril obratne ako inokedy. Jeho slová zneli drsne a chrapľavo. Z jeho hlasu som spoznal, ako ho dnešný zážitok rozrušil. Pozvoľna začal hovoriť voľnejšie. Nikdy predtým ani potom som nepočul Adolfa Hitlera hovoriť tak ako v tejto hodine, keď sme stáli osamelí pod hviezdami, akoby sme boli jediné tvory na tejto planéte. Nedokážem jeho slová opakovať, je to nemožné. Všimol som si v tej chvíli niečo podivné, čo som u neho ešte nepozoroval, i keď ku mne hovorieval rozrušene. Bolo to, ako keby z neho hovorilo jeho druhé ja, ktoré jeho samotného ohromilo tak isto ako mňa.“
  Hitler neskôr vo svojom prejave z 30. januára 1945 potvrdil Kubizekové slová, keď rečnil a spomenul atentát na jeho osobu:
  „20. júla bolo v rukách prozreteľnosti, odstrániť ma bombou, ktorá vybuchla jeden a pol metra odo mňa, a tým ukončiť moje životné dielo. Že ma tento deň Všemohúci ochránil, vidím ako umocnenie mne udelenej úlohy.“

  Už ako 17 ročný kreslil plány miest a hovoril o tom, ako ich prestaví keď príde k moci. Plánoval robotnícke byty so splachovacími záchodmi, čo bolo na tú dobu nevídané. Po príchode k moci mnohé mesta i skutočne prestavil.
 7. Nemal rád prehnanú pozornosť spojenú s kultom jeho osobnosti
  Hitler sa zaslúžil o ukončenie úpadku Nemecka po Dawesovom a Youngovom pláne, ktoré ekonomicky Nemecko zničili. Zničil nezamestnanosť a dokonca i korupciu. Oddlžil skoro celé Nemecko a zaručil štandard. Oživil asi 500 000 statkov a Nemecko vymanil z hladomoru po Versailles. Ľuia mu boli takí vďační, že po ňom začali premenovávať ulice. To sa Hitlerovi nepáčilo a vyzval, aby ponechali staré historické názvy ulíc.

  (Článok z novín, kde Hitler prosí obyvateľov, aby ponechali historické názvy ulíc a nepremenovali ich po ňom)
 8. Zatkol Rothschilda
  To, o čom snívajú mnohí ľudia a alternatívne médiá dokázal práve Hitler. Zatkol Louisa de Rothschilda. Získal za neho výkupné za spôsobené škody ekonomike a prepustil ho.
 9. Dodnes drží rekord v kategórii najväčšieho zinkasovaného výkupného vôbec
  Šlo o výkupné za spomínaného podvodníka a príslušníka židovskej bankovej rodiny Rothschildovcov Louisa de Rothschilda vo výške 21 000 000 dolárov. Dnes by táto suma činila okolo 400 miliónov dolárov.
 10. Jeho najbližší priatelia boli Židia
  Trochu neuveriteľné? Práve naopak. Za vlády Hitlera boli okrem zákonov, ktoré obmedzovali práva Židov, i výnimky, kedy Židia mohli získať plné práva Nemcov. A tak medzi jeho priateľov patril Žid a poľný maršál Erhard Milch, zakladateľ SS so židovskými koreňmi Emil Maurice alebo lekár, ktorý liečil jeho ťažko chorú mamu Eduard Bloch, ktorému každý rok posielal ďakovný a blahoprajný list. Bloch ako jeden z mála židov nemusel mať na svojej ordinácii židovskú hviezdu a bol pod ochranou samotného Hitlera. Židia v Nemecku dokonca dostávali doživotný dôchodok a nemuseli pracovať. (konkretné zákony i príklady z dobovej literatúry uvádzam v mojej knihe https://marianmagat.com/preco-kniha-a-preco-zidokracia/ )
 11. Obetoval svojho najlepšieho priateľa, aby priniesol mier
  Tejto téme sa venujem v mojej knihe. Šlo o Rudolfa Hessa, vodcovho pobočníka a starého spolubojovníka. Riskoval svoj život letom do Škótska, aby Anglicku navrhol mierové podmienky, vrátane odškodnenia za spôsobené škody Anglicku a iným krajinám, napriek tomu, že to bolo práve Anglicko, ktoré Nemecku vyhlásilo vojnu potom, ako Nemecko so Sovietmi napadli Poľsko pre jeho neustále napádanie nemeckých a sovietskych hraníc. Hessove ponuky mieru boli odmietnuté a to v dobe, kedy ešte Nemecko víťazilo na všetkých frontách.
 12. Hitler bol nešťastný z pogromov na židov počas Krištáľovej noci
  Absurdné? Nie, ani náhodou. Krištáľová noc bolo vyústenie hnevu ľudu za dvoch zabitých nemeckých diplomatov Židmi. Prvá vražda sa odohrala vo Švajčiarsku v roku 1936. Žid David Frankfurter vtedy zavraždil diplomata Wilhelma Gustloffa. Túto vraždu Nemci ešte predýchali, ale nezabudli. Deviateho novembra 1938 bol zavraždený ďalší nemecký diplomat vo Francúzsku – Ernst von Rath. Vrahom bol opäť Žid – Herschel Grynszpan. Práve táto vražda a nahromadený hnev za uplynulé roky z politiky proti Nemecku, vedenej židovskými predstaviteľmi od Versailles, Spartakovcov v občianskej vojne, až po vyhlásenie vojny Nemecku Svetovým židovským kongresom, vyústila v násilnosti. Hitlerov komorník Karlov Wilhelmov Krause spomína na túto udalosť takto:
  „Bolo to presne ako s tými synagógami, na to si pamätám veľmi dobre, vtedy 9.novembra, boli zapálené. Schaub prišiel dnu a povedal: „Všetky synagógy v Nemecku horia“. A to viem, že on (Hitler) o tom nevedel nič! Obledol ako stena. „Čo ste to spravili? A ja si to budem musieť zas vyžrať“! Toto doslova povedal. Presné slová.[…] Postavil sa a šli sme do auta. V Mníchove sme urobili okružnú jazdu, kdesi v blízkosti, kde horela synagóga.[…] Bol kvôli tomu veľmi nahnevaný. […] V aute nepovedal ani slovo. Nato šiel domov a zatvoril sa v izby“
  Vinníci boli potrestaní a bolo vydané nariadenie:
  „OD: ÚRAD VODCOVHO ZÁSTUPCU OKAMŽITÉ PREVEDENIE!

  Výnos č. 174/38
  Mníchov, 10. november 1938

  Na výslovné rozkazy vydané na tej najvyššej úrovni nesmie za žiadnych okolností dôjsť k žiadnemu podpaľačstvu proti židovským obchodom alebo tak podobne.“

  Anglický historik Irving píše:
  „Hess nariadil súdom spadajúcich do jeho pôsobnosti, aby stíhali predstaviteľov strany obžalovaných z excesu, a poslal svoju sekretárku slečnu Sperrovú, aby bola svedkyňou jedného z vypočúvania a hlásila mu, či bolo vedenés riadnou tvrdosťou.“

 13. Jeho obľúbeným jedlom boli Späzle s vajíčkom
  Tak dobrú chuť (i keď toto jedlo jedol bez slaniny)

Chcete vedieť viac? Ako odmietal zabíjať civilistov, ako to zdôrazňoval v prejavoch? Ako odmietol bombardovať Londýn a až na nátlak verejnosti tak učinil ako odplatu za bombardovanie Berlína a iných miest? Ako naliehal, aby sa Francúzsko a Anglicko nevmiešovalo do konfliktu s Poľskom? Tak čítajte moju knihu Židokracia, objednať sa dá na: zk.kniha@gmail.com.

Na záver len toľko: Preverujte si všetko, čo zo lživých médií a učebníc dejepisu počujete. Počul som dabované prejavy Hitlera v dokumentoch, kde preložili jeho vetu doslovne: „Vyhladiť židov“, avšak tento prejav poznám a nič také tam nepovedal. Nebuďte ovce ako Jano Benčík. Overujte všetko, čo sa Vám dostane do rúk!

S pozdravom

 5,942 Celkovo,  2 Dnes

(Visited 2 710 times, 1 visits today)

1 Comment

 1. Alena s Ivan Stanek 20. apríla 2021 na 22:55

  Děkujeme Mariane, to o tom nejoblíbenějším jídle jsem nevěděla, ale nějakou shodou okolností jsem včera večer udělala něco mezi noky a haluskami, takže dnes k večeři je budeme také mít s vajíčkama!! Krásná oslava vůdcových narozenin!!!

  odpoveď

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *