NIEČO O MNE

Moje meno je Marián Magát. Milujem dejiny a milujem ich odkrývanie. Moderní historici sú len konkubíny platené režimom. Hovoria len o tých veciach, o ktorých režim chce, aby hovorili. Často však vypúšťajú skutočný kontext, ktorý mení celý príbeh a podstatu. Zaoberám sa revizionizmom, ktorého výsledkom sú roky trvajúce súdne spory a uznanie v zahraničí. V minulosti som sa mal účastniť fór pre slobodu slova v Anglicku, organizovaných Robertom Faurissonom. Žiaľ osud to chcel inak s pánom Faurissonom. Boj neskončil a pravda oslobodí.

 2,141 Celkovo,  2 Dnes

(Visited 1 166 times, 1 visits today)